Shatabdi and Pratishta Mahotsav
 

SAMVAT 2061 MAGSAR SUD 2 MONDAY (13.12.2004)
SHRI CHANDRAPRABHA JINALAY PRATISTHA VIDHI FROM 6:30 AM

Events
Benefactors
SHRI SUPARSWANATH BHAGAWAN (RE-PRATISTHA)
SMT. PREMLATABEN NAVEENCHANDRA
ZAVERI PARIVAR
SHRI AADINATH BHAGAWAN (PRATISTHA)
SHRI PREMCHAND KHETSHI GOSHER PARIVAR
SHRI SIMANDHAR SWAMI (PRATISTHA) M/S. SHAH & CO., ERNAKULAM
C/O. RAMESHBHAI BHAVANJI SHAH
SHRI GAUTAM SWAMI (PRATISTHA) SMT. HASUMATIBEN PRANLAL & PRANLAL DEVCHAND MEHTA KOLCHIWALA PARIVAR C/O.SONS SHRI HARISHBHAI & SHRI YOGESHBHAI
PRANLAL MEHTA.
SHRI PRASAD DEVI (PRATISTHA IN GARBHAGRAHA) SHRI DHIRAJLAL PRABHUDAS SHAH
VERTEJWALA PARIVAR C/O. NAVBHARAT CYCLE & MOTOR CO., ERNAKULAM.
SHRI CHANDRAPRABHA JINALAY YAKSH (RE-PRATISTHA) SMT. RAMABEN RATILAL CHANDARIA
PARIVAR
SHRI CHANDRAPRABHA JINALAY YAKSHNI (RE-PRATISTHA) SHRI RAMESH JETHABHAI NAGDA PARIVAR
SHRI CHANDRAPRABHA JINALAY MANGAL MURTI SOUTH SHRI MANEKJI VISANJI LODAYA PARIVAR
SHRI CHANDRAPRABHA JINALAY MANGAL MURTI WEST SHRI JETHALAL VISANJI MOMAYA PARIVAR
SHRI CHANDRAPRABHA JINALAY MANGAL MURTI NORTH SMT.PERSANBEN AMICHAND MEHTA PARIVAR


SAMVAT 2061 MAGSAR SUD 2 MONDAY (13.12.2004)
SHRI GURUMANDIR
EVENTS
BENEFACTOR
(IDOL PRATISTHA)
SHRI VIJAYSANTI SURISVERJI MAHARAJSAHEB
M/S. V. S. ENTERPRISES C/O. SREE BALCHAND HEMCHAND KANUGA PARIVAR
(PADHUKA RE-PRATISTHA)
SHRI KALAYANSAGAR SURISVERJI MAHARAJSAHEB
SHRI BHANJI JEVAT KHONA PRAIVAR AND SHRI JAVERILAL KLAYANJI LODAYA PARIVAR
(PADHUKA RE-PRATISTHA)
SHRI JINAKSUSHAL SURISVERJI MAHARAJSAHEB
SHRI BHOGILAL CHUNILAL SHAH PARIVAR
(PADHUKA RE-PRATISTHA)
SHRI JINDAT SURISVERJI MAHARAJSAHEB
SHRI HASMUKHRAI AND SHRI PRAFULCHANDRA AMICHAND MEHTA PARIVAR
(PADHUKA RE-PRATISTHA)
SHRI KALAYANSAGAR SURISVERJI MAHARAJSAHEB
SHRI LAKHAMSHI VELJI MEISHERI PARIVAR
(PADHUKA RE-PRATISTHA)
SHRI HEMCHANDRACHARYA SURISVERJI MAHARAJSAHEB
SHRI MANSHUKLAL SHIVJI VADALIA PARIVAR


SAMVAT 2061 MAGSAR SUD 2 MONDAY (13.12.2004)
EVENTS
BENEFACTOR
DHVJ DAND RE PRATISTHA
SHRI DHARMNATH JINALAY
SHRI DHIRAJLAL LAVJI SHAH PARIVAR AND ANILKUMAR SHANTILAL DOSHI PARIVAR
SHATABDHI DHVJ HOISTING
SHRI NILESH DHIRAJLAL SHAH AND
SHRI JIGAR ANILBHAI DOSHI


SHRI CHANDRAPRABH JINALAY
3PM ONWARDS
SHANTI-SNATRA, LAGHU SHANTI-SNATRA AND PUJANS


EVENING

VALIDICTORY FUNCTION AND FELICITATION.
SAMVAT 2061 MAGSAR SUD 1 SUNDAY DATED 12.12.2004
THE SPONSERERS OF SADHARMIK BHAKTI (FOOD)
NAVKARSHI (BREAKFAST) SHRI SHANKHESHWAR PARSHWANATH SAMAYIK MANDAL KOCHI
SWAMI VATSALYA (LUNCHEON) SHRI MANSHUKLAL SHIVJI VADALIA PARIVAR AND SHRI SAKARCHAND DOSABHAI PORECHA PARIVAR
SWAMI VATSALYA (DINNER) SHRI KUTCHI DASA OSWAL JAIN GNATI MAHAJAN KOCHI-- Wednesday 08th December 2004

-- Thursday 09th December 2004

-- Friday 10th December 2004

-- Saturday 11th December 2004

-- Sunday 12th December 2004